แบบบ้าน

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น แบบ A
มีเนื้อที่ประมาณ 50.40 ตรว. ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ(กว้าง  5.00 x 7.50  เมตร  เป็นพื้นขัดมัน)
พื้นที่บริเวณบ้านทั้งหมด 15.50 x 13  เมตร สีหลังคามีให้เลือกดังนี้
1.  สีเงินงาม  2. สีชาเรด  3. สีนิรันพุท  4. สีส้มเหลือบทอง
มีถังบำบัดน้ามเสียและน้ำดี ขนาด 1,600 ลิตร อยู่บริเวณหลังบ้าน

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น แบบ B
มีเนื้อที่ประมาณ 50.80 ตรว. ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ที่จอดรถ(กว้าง  5.00 x 7.50  เมตร  เป็นพื้นขัดมัน)
พื้นที่บริเวณบ้านทั้งหมด 14.50 x 14  เมตร สีหลังคามีให้เลือกดังนี้ 1.  สีเงินงาม  2. สีชาเรด  3. สีนิรันพุท  4. สีส้มเหลือบทอง
มีถังบำบัดน้ามเสียและน้ำดี ขนาด 1,600 ลิตร อยู่บริเวณหลังบ้าน

ขนาดถนน : ถนนเส้นเมนกว้าง 12 เมตร  ถนนในโครงการกว้าง 9 เมตร